THE FACT ABOUT เศรษฐกิจซบเซา THAT NO ONE IS SUGGESTING

The Fact About เศรษฐกิจซบเซา That No One Is Suggesting

The Fact About เศรษฐกิจซบเซา That No One Is Suggesting

Blog Article

‘รองนายกฯ พิชัย’ อุบพบ ‘ทักษิณ’ บ้านจันทร์ส่องหล้า แจง ไปธุระมา

เศรษฐกิจจีนจีนดอกเบี้ยดอกเบี้ยนโยบายธนาคารกลางจีน

เรือนจำพิเศษมีนบุรี: ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ต่ำลงจะลดแรงจูงใจของประชาชนที่จะนำเงินมาฝากออมไว้กับธนาคาร และอาจนำเงินเหล่านั้นไปจับจ่ายใช้สอยแทน

‘อนุทิน’ ลั่น ‘สถาบันพระมหากษัตริย์’ ของไทย ประเสริฐสุด ไม่มีอะไรมาทดแทนได้

มีการตั้งข้อสังเกตว่าเมื่ออัตราเงินเฟ้อติดลบและธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ลดดอกเบี้ย ทำให้ ‘ดอกเบี้ยแท้จริง’ (อัตราดอกเบี้ยลบด้วยเงินเฟ้อ) สูงเกินไปและกลายเป็นต้นทุนของภาคเศรษฐกิจ การคิดเช่นนั้นไม่ถูกต้องนัก เพราะอัตราดอกเบี้ยแท้จริงก็ควรเป็นการมองไปข้างหน้าเช่นกัน คือควรใช้อัตราดอกเบี้ยลบด้วยเงินเฟ้อในอนาคต (ในทางวิชาการจะลบด้วยเงินเฟ้อคาดการณ์) ซึ่งหากเงินเฟ้อกลับมาสูงจริง อัตราดอกเบี้ยแท้จริงก็ไม่ได้สูงอย่างที่ตั้งข้อสังเกตกัน

กิจกรรมที่ลดลงในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงความรู้สึกเชิงลบต่อธุรกิจค้าบ้าน ทำให้อัตราการเจริญเติบโตชะลอตัวลงเช่นกัน

การตายจากมะเร็งปอดที่ “ไม่ยุติธรรม” ของคณบดี ม.เชียงใหม่ ผ่านการต่อสู้ของครอบครัว

นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังมองว่า การที่อัตราการเติบโตของการปล่อยสินเชื่อลดลงอาจะเป็นผลมาจากการที่มีฐานสูงในปีก่อนหน้า รวมไปถึงปัจจัยรบกวนระยะสั้นอื่นๆ แต่ในช่วงนี้รัฐบาลและภาคเอกชนมีการออกพันธบัตรและหุ้นกู้ ทำให้จีนยังมีฐานเงินทุนในการขยายและกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปได้

ทั้งนี้ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน จะสร้างความเสี่ยงที่สำคัญต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจไทย ขณะที่เศรษฐกิจไทยน่าจะเร่งขึ้นแรงในช่วงครึ่งปีหลังจากแรงส่งภาครัฐซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญและการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวดีขึ้น โดยสำนักวิจัยจะติดตามพัฒนาการทางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยอย่างใกล้ชิดต่อไป

สำรวจตลาดของสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมที่สำคัญของไทย

สำหรับตลาดที่ตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบว่า สัดส่วนตลาดแข่งขันที่ลดลงมากที่สุดอยู่ในจังหวัด แม่ฮ่องสอน มุกดาหาร นครสวรรค์ ลพบุรี หนองคาย สัดส่วนตลาดซบเซาเพิ่มขึ้นมากที่สุดในจังหวัด อุตรดิตถ์ ชลบุรี มหาสารคาม กระบี่ เพชรบูรณ์ สัดส่วนตลาดผู้ขายน้อยราย เพิ่มขึ้นมากที่สุดในจังหวัดระยอง ฉะเชิงเทรา ร้อยเอ็ด กระบี่ พิจิตร และสัดส่วนตลาดผูกขาดเพิ่มขึ้นมากที่สุดในจังหวัด อุตรดิตถ์ สุราษฎร์ธานี พระนครศรีอยุธยา แม่ฮ่องสอน เศรษฐกิจซบเซา พิจิตร ตามลำดับ

อ่านเกี่ยวกับแนวทางของเราในการติดต่อกับลิงก์ภายนอก

โรงงาน รวมถึงของบริษัทฟ็อกซ์คอนน์ ที่ผลิตไอโฟนให้แอปเปิล และเทสลา ต้องลดชั่วโมงการทำงานลง หรือระงับการผลิตไปช่วงหนึ่ง

Report this page